Με την υποστήριξη της Μετάφραση
Greek Albanian Bulgarian Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish
Κατάταξη:
LAE2 - 140

Λάτζα ανοιχτή με γούρνες

LKE2 - 140

Λάτζα κλειστή με γούρνες

LA3 - 180

Λάτζα ανοιχτή με γούρνες

LK2 - 140

Λάτζα κλειστή με γούρνες

LP 120

Λάτζα πλυντηρίου