ΕΣΤΙΑΣΗ LEARN MORE

Η εταιρεία
«ΥΔΡΟΨΥKΤΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» δραστηριοποιείται από το 1967

Εισάγει, κατασκευάζει και διαθέτει στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά μηχανολογικό εξοπλισμό χώρων μαζικής εστίασης και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τους χώρους αυτούς (σχεδίαση, κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Contact us

Contact
details

Address

1ο klm.
Markopoulou Av. – kalivion
19003 – Markopoulo Mesogaias

CONTACT
form