ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μέσω των διαδικασιών της TUV AUSTRIA, της ΕΒΕΤΑΜ/MIRTEC, και της IQNET πιστοποιείται ότι η εταιρεία ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕΒΕ είναι εναρμονισμένη με τα πρότυπα EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 και ISO 22301:2012.